X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2020-09-14
Raport nr 14/2020
Powołanie członków Rady Nadzorczej Zastal SA. (1264 KB)
2020-09-14
Raport nr 13/2020
Rezygnacja osoby nadzorującej. (288 KB)
2020-08-06
Raport nr 12/2020
Rezygnacja osoby nadzorującej. (287 KB)
2020-07-21
Raport nr 11/2020
Zawiadomienie w trybie art.69 o przekroczeniu 25% stanu posiadania akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. (629 KB)
2020-07-15
Raport nr 10/2020
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (298 KB)
2020-07-06
Raport nr 9/2020
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 01 lipca 2020r. (288 KB)
2020-07-01
Raport nr 8/2020
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Zastal SA na ZWZA w dniu 01 lipca 2020r. (287 KB)
2020-07-01
Raport nr 7/2020
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 01 lipca 2020r. (708 KB)
2020-06-29
Raport nr 6/2020
Korekta raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 05 czerwca 2020r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał. (297 KB)
2020-06-16
Raport nr 5/2020
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA. (1371 KB)
2020-06-05
Raport nr 4/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał. (1406 KB)
2020-04-23
Raport nr 3/2020
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019r. (289 KB)
2020-04-01
Raport nr 2/2020
Zmiany w Zarządzie Spółki (292 KB)
2020-01-30
Raport nr 1/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. (289 KB)
2019-12-03
Raport nr 16/2019
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2019-Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r. (1237 KB)
2019-11-26
Raport nr 15/2019
Korekta raportu bieżącego nr 14/2019.Powołanie komitetu audytu. (292 KB)
2019-11-26
Raport nr 14/2019
Powołanie komitetu audytu (290 KB)
2019-09-11
Raport nr 13/2019
Informacja dotycząca publikacji sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku. (289 KB)
2019-07-02
Raport nr 12/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r. (289 KB)
2019-06-28
Raport nr 11/2019
Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r. (288 KB)
2019-06-28
Raport nr 10/2019
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 28 czerwca 2019r. (753 KB)
2019-06-11
Raport nr 9/2019
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta (288 KB)
2019-06-11
Raport nr 8/2019
Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta (289 KB)
2019-05-31
Raport nr 7/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał (1381 KB)
2019-05-24
Raport nr 6/2019
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz scalenia akcji. (1030 KB)
2019-01-28
Raport nr 5/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku (280 KB)
2019-01-25
Raport nr 4/2019
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (278 KB)
2019-01-22
Raport nr 3/2019
Rozwiązanie umowy na usługi audytorskie (279 KB)
2019-01-11
Raport nr 2/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 11 stycznia 2019 r. (277 KB)
2019-01-11
Raport nr 1/2019
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2019 roku (1074 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800