X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2005-01-13
Raport nr 1/2005
Przystąpienie do systemu ESPI (56 KB)
2005-01-18
Raport nr 2/2005
Zasady Ładu Korporacyjnego (56 KB)
2005-01-21
Raport nr 3/2005
Wykaz terminów przesyłania raportów okresowych (58 KB)
2005-01-31
Raport nr 4/2005
Nabycie akcji emitenta (58 KB)
2005-02-07
Raport nr 5/2005
Nabycie akcji emitenta (57 KB)
2005-02-14
Raport nr 6/2005 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q IV/2004 (137 KB)
2005-02-23
Raport nr 7/2005
Nabycie akcji emitenta (57 KB)
2005-04-07
Raport nr 8/2005
Nabycie akcji emitenta (57 KB)
2005-05-05
Raport nr 9/2005
Wybór Prezesa Zarządu Zastal SA (62 KB)
2005-05-05
Raport nr 10/2005 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q I/2005 (138 KB)
2005-05-09
Raport nr 11/2005
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego Zastal SA (56 KB)
2005-05-11
Raport nr 12/2005
Sprostowanie pomyłki w numeracji raportu bieżącego (56 KB)
2005-05-12
Raport nr 13/2005 - raport okresowy
Raport roczny SA-R 2004 (1231 KB)
2005-05-18
Raport nr 14/2005
Nabycie akcji emitenta (57 KB)
2005-05-18
Raport nr 15/2005
Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (65 KB)
2005-06-10
Raport nr 16/2005
Zmiana terminu przekazania raportu skonsolidowanego za rok 2004 (56 KB)
2005-06-15
Raport nr 17/2005
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (128 KB)
2005-06-16
Raport nr 18/2005 - raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (1414 KB)
2005-07-01
Raport nr 19/2005
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (123 KB)
2005-07-01
Raport nr 20/2005
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA (65 KB)
2005-07-01
Raport nr 21/2005
Skład Rady Nadzorczej Zastal SA (67 KB)
2005-07-14
Raport nr 22/2005
Nabycie akcji emitenta (57 KB)
2005-08-04
Raport nr 23/2005 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q II/2005 (146 KB)
2005-09-14
Raport nr 24/2005
Nabycie akcji emitenta (57 KB)
2005-11-04
Raport nr 25/2005 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q III/2005 (151 KB)
2005-12-08
Raport nr 26/2005
Nabycie akcji emitenta (58 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800