X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2006-01-05
Raport nr 1/2006
Wykaz terminów przesyłania raportów okresowych (58 KB)
2006-02-14
Raport nr 2/2006 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q IV/2005 (421 KB)
2006-02-27
Raport nr 3/2006
Informacja inwestora o zamiarze zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów (57 KB)
2006-03-29
Raport nr 4/2006
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej (60 KB)
2006-03-29
Raport nr 5/2006
Przekroczenie przez podmiot powiązany 25% ogólnej liczby głosów w Zastal SA (61 KB)
2006-04-06
Raport nr 6/2006
Zawarcie znaczącej umowy (61 KB)
2006-05-05
Raport nr 7/2006
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego Zastal SA (56 KB)
2006-05-05
Raport nr 8/2006 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q I/2006 (143 KB)
2006-05-11
Raport nr 9/2006 - raport okresowy
Raport roczny SA-R 2005 (2233 KB)
2006-05-24
Raport nr 10/2006
Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (64 KB)
2006-05-25
Raport nr 11/2006
Wykaz raportów bieżących i okresowych przesłanych przez Zastal SA w 2005 r. (64 KB)
2006-06-06
Raport nr 12/2006
Zmiana terminu przekazania raportu skonsolidowanego Zastal SA za rok 2005 (56 KB)
2006-06-13
Raport nr 13/2006 - raport okresowy
Raport roczny SA-RS 2005 (1936 KB)
2006-06-19
Raport nr 14/2006
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (285 KB)
2006-06-28
Raport nr 15/2006
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (142 KB)
2006-06-28
Raport nr 16/2006
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA (106 KB)
2006-08-04
Raport nr 17/2006 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q II/2006 (140 KB)
2006-11-03
Raport nr 18/2006 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q III/2006 (68 KB)
2006-11-10
Raport nr 19/2006
Wykaz terminów przesyłania skonsolidowanych raportów kwartalnych (59 KB)
2006-11-14
Raport nr 20/2006 - raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny SA–Q 01/2006 (183 KB)
2006-11-14
Raport nr 21/2006 - raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny SA–Q 02/2006 (175 KB)
2006-11-14
Raport nr 22/2006 - raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny SA–Q 03/2006 (173 KB)
2006-11-23
Raport nr 23/2006
Wdrożenie systemu zarządzania jakością w firmie Zastal SA (65 KB)
2006-12-01
Raport nr 24/2006
Zbycie aktywów o znacznej wartości (67 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800