X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2007-01-04
Raport nr 1/2007
Wykaz terminów przesyłania raportów okresowych (243 KB)
2007-01-05
Raport nr 2/2007
Zbycie aktywów o znacznej wartości (190 KB)
2007-01-08
Raport nr 3/2007
Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku (528 KB)
2007-01-22
Raport nr 4/2007
Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym (223 KB)
2007-02-14
Raport nr 5/2007 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q IV/2006 (303 KB)
2007-03-01
Raport nr 6/2007 - raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny SA–QS 04/2006 (347 KB)
2007-03-02
Raport nr 7/2007
Zawarcie ugody sądowej (185 KB)
2007-03-09
Raport nr 8/2007
Uchwała Zarządu dot. zmiany rynku notowań Spółki z regulowanego rynku pozagiełdowego MTS-CeTO na rynek równoległy GPW (226 KB)
2007-04-18
Raport nr 9/2007
Zwrot nakładów (219 KB)
2007-04-23
Raport nr 10/2007
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kw. 2007 roku (181 KB)
2007-04-25
Raport nr 11/2007
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2006 rok (178 KB)
2007-04-27
Raport nr 12/2007 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q I/2007 (310 KB)
2007-04-30
Raport nr 13/2007 - raport okresowy
Raport roczny SA-R 2006 (2217 KB)
2007-05-07
Raport nr 14/2007
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (239 KB)
2007-05-11
Raport nr 15/2007
Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (429 KB)
2007-05-15
Raport nr 16/2007 - raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS I/2007 (314 KB)
2007-06-06
Raport nr 17/2007
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok (186 KB)
2007-06-12
Raport nr 18/2007 - raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2006 (2269 KB)
2007-06-14
Raport nr 19/2007
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (255 KB)
2007-06-28
Raport nr 20/2007
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA (326 KB)
2007-06-28
Raport nr 21/2007
Skład Rady Nadzorczej Zastal SA wybranej na ZWZA w dniu 27 czerwca 2007 r. (625 KB)
2007-07-03
Raport nr 22/2007
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA (240 KB)
2007-07-27
Raport nr 23/2007
Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW w Warszawie S.A. na rynku równoległym (58 KB)
2007-08-03
Raport nr 24/2007 - raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q II/2007 (150 KB)
2007-08-03
Raport nr 25/2007
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kw. 2007 roku (58 KB)
2007-08-10
Raport nr 26/2007 - raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS II/2007 (172 KB)
2007-08-10
Raport nr 27/2007
Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym (58 KB)
2007-08-13
Raport nr 28/2007
Złożenie wniosku do Zarządu MTS-CeTO S.A. o wykluczenie z obrotu akcji Zastal SA (59 KB)
2007-08-14
Raport nr 29/2007
Wykluczenie akcji Spółki z obrotu na Rynku Papierów Wartosciowych CeTO (65 KB)
2007-08-17
Raport nr 30/2007
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW w Warszawie S.A. na rynku równoległym (58 KB)
2007-08-23
Raport nr 31/2007
Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym (59 KB)
2007-10-11
Raport nr 32/2007
Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (60 KB)
2007-10-23
Raport nr 33/2007
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (60 KB)
2007-10-25
Raport nr 34/2007
Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 (59 KB)
2007-11-02
Raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q 3/2007 (416 KB)
2007-11-14
Raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2007 (461 KB)
2007-11-28
Raport nr 35/2007
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (60 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800