X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
data zamieszczenia: 2015-06-03
Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA dotyczyć będzie m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zastal SA i Grupy Kapitałowej Zastal za 2014 rok, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Zastal SA i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014, udzielenia absolutorium ww. organom Spółki, zmiany w Statucie Emitenta oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał znajduje się na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800