X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2008-01-04
Raport nr 1/2008
Informacja o odstąpieniu Spółki od przekazywania osobnych jednostkowych kwartalnych i półrocznych sprawozdań finans. (60 KB)
2008-01-04
Raport nr 2/2008
Terminy przekazania raportów okresowych w 2008 roku (67 KB)
2008-01-08
Raport nr 3/2008
Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w spółce zależnej (60 KB)
2008-01-14
Raport nr 4/2008
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku (75 KB)
2008-01-24
Raport nr 5/2008
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (60 KB)
2008-02-14
Raport okresowy
Raport kwartalny SA-Q 4/2007 (389 KB)
2008-02-29
Raport okresowy
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2007 (472 KB)
2008-04-04
Raport nr 6/2008
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (59 KB)
2008-05-05
Raport nr 7/2008
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2007 rok (59 KB)
2008-05-09
Raport okresowy
Raport roczny SA-R 2007 (6561 KB)
2008-05-13
Raport nr 8/2008
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (60 KB)
2008-05-15
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2008 (350 KB)
2008-05-28
Raport nr 9/2008
Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (62 KB)
2008-06-11
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2007 (5031 KB)
2008-06-11
Raport nr 10/2008
Powołanie osoby zarządzającej (67 KB)
2008-06-11
Raport nr 11/2008
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2008 roku (841 KB)
2008-06-27
Raport nr 12/2008
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 27.06.2008 r. (421 KB)
2008-06-27
Raport nr 13/2008
Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu Zastal SA (60 KB)
2008-06-27
Raport nr 14/2008
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (66 KB)
2008-07-03
Raport nr 15/2008
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA (60 KB)
2008-08-14
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008 (417 KB)
2008-08-18
Raport nr 16/2008
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (60 KB)
2008-08-21
Raport nr 17/2008
Data i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (75 KB)
2008-09-10
Raport nr 18/2008
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez podmiot zależny (64 KB)
2008-09-15
Raport nr 19/2008
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 września 2008 roku (133 KB)
2008-09-26
Raport nr 20/2008
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 26.09.2008 r. (117 KB)
2008-09-26
Raport nr 21/2008
Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej (61 KB)
2008-09-26
Raport nr 22/2008
Powołanie osoby zarządzającej (67 KB)
2008-09-29
Raport nr 23/2008
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA (60 KB)
2008-09-30
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr 2008 (5886 KB)
2008-10-31
Raport nr 24/2008
Przedterminowa, częściowa spłata kredytu (66 KB)
2008-11-14
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008 (418 KB)
2008-12-03
Raport nr 25/2008
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (59 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800