X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2009-01-02
Raport nr 1/2009
Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego (60 KB)
2009-01-06
Raport nr 2/2009
Terminy przekazania raportów okresowych w 2009 roku (60 KB)
2009-01-07
Raport nr 3/2009
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku (65 KB)
2009-01-28
Raport nr 4/2009
Informacja dotycząca kontraktów walutowych (59 KB)
2009-02-27
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008 (po korekcie) (438 KB)
2009-02-27
Raport nr 5/2009
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 4/2008 (64 KB)
2009-03-26
Raport nr 6/2009
Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku (64 KB)
2009-04-21
Raport nr 7/2009
Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2008 rok (61 KB)
2009-04-24
Raport okresowy
Raport roczny SA-R 2008 (7136 KB)
2009-04-30
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2008 (4834 KB)
2009-05-05
Raport nr 8/2009
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (63 KB)
2009-05-15
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2009 (398 KB)
2009-05-19
Raport nr 9/2009
Data i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (65 KB)
2009-06-02
Raport nr 10/2009
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku (1350 KB)
2009-06-18
Raport nr 11/2009
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku (123 KB)
2009-06-18
Raport nr 12/2009
Powołanie osób nadzorujących (116 KB)
2009-06-23
Raport nr 13/2009
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA (62 KB)
2009-07-06
Raport nr 14/2009
Zawarcie umowy przez jednostkę zależną na wypłatę środków w ramach przyznanej dotacji z LRPO (65 KB)
2009-08-31
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr 2009 (3247 KB)
2009-11-16
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009 (452 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800