X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2010-12-17
Raport nr 27/2010
Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2011 roku (66 KB)
2010-12-06
Raport nr 26/2010
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2011 roku (139 KB)
2010-12-01
Raport nr 25/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (151 KB)
2010-11-23
Raport nr 24/2010
Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej (63 KB)
2010-11-19
Raport nr 23/2010
Wniosek akcjonariuszy Spółki o zwołanie NWZA (60 KB)
2010-11-15
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (426 KB)
2010-10-26
Raport nr 22/2010
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Zastal SA dokonanych przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą (60 KB)
2010-10-25
Raport nr 21/2010
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Zastal SA dokonanych przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą (61 KB)
2010-10-01
Raport nr 20/2010
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 29 września 2010 roku (61 KB)
2010-09-30
Raport nr 19/2010
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2010 roku (105 KB)
2010-09-02
Raport nr 18/2010
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 września 2010 roku (139 KB)
2010-08-31
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (2774 KB)
2010-08-30
Raport nr 17/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (151 KB)
2010-08-16
Raport nr 16/2010
Przekroczenie przez Grupę Kapitałową IZNS Iława SA 5% ogólnej liczby głosów w Zastal SA (62 KB)
2010-06-22
Raport nr 15/2010
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (61 KB)
2010-05-28
Raport nr 14/2010
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26 maja 2010 roku (62 KB)
2010-05-26
Raport nr 13/2010
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku (171 KB)
2010-05-17
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (398 KB)
2010-04-29
Raport nr 12/2010
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku (1341 KB)
2010-04-29
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (4906 KB)
2010-04-27
Raport nr 11/2010
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (154 KB)
2010-04-26
Raport nr 10/2010
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok (61 KB)
2010-04-23
Raport nr 9/2010
Tekst jednolity Statutu Spółki Zastal (146 KB)
2010-04-19
Raport nr 8/2010
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku (105 KB)
2010-04-13
Raport okresowy
Raport roczny SA-R 2009 (6423 KB)
2010-04-09
Raport nr 7/2010
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (62 KB)
2010-04-08
Raport nr 6/2010
Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2009 rok (61 KB)
2010-03-29
Raport nr 5/2010
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 25 marca 2010 roku (62 KB)
2010-03-25
Raport nr 4/2010
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 marca 2010 roku (198 KB)
2010-03-01
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 (441 KB)
2010-02-24
Raport nr 3/2010
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 marca 2010 roku (182 KB)
2010-02-24
Raport nr 2/2010
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (176 KB)
2010-01-06
Raport nr 1/2010
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku (62 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800