X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2011-12-31
Raport nr 53/2011
Zawarcie umowy objęcia akcji (62 KB)
2011-12-30
Raport nr 52/2011
Objęcie akcji IV emisji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (62 KB)
2011-12-07
Raport nr 51/2011
Podpisanie listu intencyjnego (61 KB)
2011-12-01
Raport nr 50/2011
Rezygnacja osoby nadzorującej (61 KB)
2011-11-22
Raport nr 49/2011
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (61 KB)
2011-11-22
Raport nr 48/2011
Przekroczenie przez PTI S.A. 10% ogólnej liczby głosów w Zastal SA (63 KB)
2011-11-14
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (456 KB)
2011-11-04
Raport nr 47/2011
Objęcie warrantów subskrypcyjnych Spółki (64 KB)
2011-11-02
Raport nr 46/2011
Rejestracja przez sąd zmiany w KRS dot. wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (62 KB)
2011-10-26
Raport nr 45/2011
Zmiany w składzie Zarządu spółki zależnej Zastal Transport Sp. z o.o. (63 KB)
2011-10-21
Raport nr 44/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 18 października 2011 roku (62 KB)
2011-10-19
Raport nr 43/2011 - korekta
Korekta raportu bieżącego nr 43/2011 dotyczącego ogłoszenia uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 października 2011 roku (256 KB)
2011-10-18
Raport nr 43/2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 października 2011 roku (250 KB)
2011-09-26
Raport nr 42/2011
Tekst jednolity Statutu Spółki Zastal (159 KB)
2011-09-22
Raport nr 41/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (360 KB)
2011-08-31
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (2571 KB)
2011-07-27
Raport nr 40/2011
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (64 KB)
2011-07-04
Raport nr 39/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2011 roku (62 KB)
2011-07-01
Raport nr 38/2011
Powołanie osób zarządzających (62 KB)
2011-07-01
Raport nr 37/2011
Powołanie osób nadzorujących (126 KB)
2011-07-01
Raport nr 36/2011
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 roku (299 KB)
2011-06-15
Raport nr 35/2011
Zgoda Banku na wykreślenie hipoteki (62 KB)
2011-06-13
Raport nr 34/2011
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Zastal SA (62 KB)
2011-06-03
Raport nr 33/2011
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 roku (892 KB)
2011-06-02
Raport nr 32/2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (220 KB)
2011-05-30
Raport nr 31/2011
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (62 KB)
2011-05-25
Raport nr 30/2011
Zmiana stanu posiadania akcji przez znaczącego akcjonariusza (62 KB)
2011-05-25
Raport nr 29/2011
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Zastal SA dokonanych przez podmiot powiązany z osobą nadzorującą (60 KB)
2011-05-16
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 (377 KB)
2011-05-06
Raport nr 28/2011
Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej w spółce zależnej (63 KB)
2011-05-04
Raport nr 27/2011
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (108 KB)
2011-04-29
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (4867 KB)
2011-04-29
Raport okresowy
Raport roczny SA-R 2010 (6919 KB)
2011-04-20
Raport nr 26/2011
Umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwał – wycofanie pozwu (61 KB)
2011-04-18
Raport nr 25/2011
Umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwał (60 KB)
2011-04-12
Raport nr 24/2011
Oddalenie wniosku o zabezpieczenie powództwa (61 KB)
2011-04-01
Raport nr 23/2011
Odwołanie i powołanie osób zarządzających (95 KB)
2011-03-22
Raport nr 22/2011
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Zastal SA (61 KB)
2011-03-22
Raport nr 21/2011
Uzupełnienie treści raportu nr 10/2011 (60 KB)
2011-03-18
Raport nr 20/2011
Pozew o stwierdzenie nieważności uchwał NWZA z dnia 2 marca 2011 roku (62 KB)
2011-03-04
Raport nr 19/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 2 marca 2011 roku (62 KB)
2011-03-02
Raport nr 18/2011
Powołanie osób nadzorujących (330 KB)
2011-03-02
Raport nr 17/2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku (169 KB)
2011-03-01
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (437 KB)
2011-02-09
Raport nr 16/2011
Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku (65 KB)
2011-02-07
Raport nr 15/2011
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 marca 2011 roku (128 KB)
2011-02-02
Raport nr 14/2011
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA (203 KB)
2011-02-02
Raport nr 13/2011
Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o ustanowieniu kuratora (61 KB)
2011-01-28
Raport nr 12/2011
Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez Emitenta (62 KB)
2011-01-28
Raport nr 11/2011
Wniosek akcjonariusza Spółki o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej (60 KB)
2011-01-21
Raport nr 10/2011
Przekroczenie przez Grupę Kapitałową IZNS Iława SA 10% ogólnej liczby głosów w Zastal SA (63 KB)
2011-01-21
Raport nr 9/2011
Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA (61 KB)
2011-01-21
Raport nr 8/2011
Inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej Zastal SA (61 KB)
2011-01-21
Raport nr 7/2011 - korekta
Korekta raportu bieżącego nr 7/2011 - Rezygnacja osoby nadzorującej (62 KB)
2011-01-21
Raport nr 7/2011
Rezygnacja osoby nadzorującej (61 KB)
2011-01-07
Raport nr 6/2011
Powołanie osób nadzorujących (118 KB)
2011-01-07
Raport nr 5/2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 7 stycznia 2011 roku (61 KB)
2011-01-07
Raport nr 4/2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2011 roku (145 KB)
2011-01-07
Raport nr 3/2011
Odwołanie osoby zarządzającej (61 KB)
2011-01-05
Raport nr 2/2011
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody na zbycie udziałów (59 KB)
2011-01-05
Raport nr 1/2011
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku (62 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800