X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2012-12-17
Raport nr 29/2012
Zawarcie umowy serwisowej i dealerskiej przez spółkę zależną (64 KB)
2012-11-14
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 (431 KB)
2012-11-14
Raport nr 28/2012
Ustanowienie hipoteki (64 KB)
2012-10-26
Raport nr 27/2012
Podpisanie umowy ramowej o współpracy (63 KB)
2012-10-08
Raport nr 26/2012
Zbycie aktywów o znacznej wartości przez ZASTAL SA na rzecz spółki zależnej (69 KB)
2012-09-25
Raport nr 25/2012
Powołanie Wiceprezesa Zarządu (62 KB)
2012-09-07
Raport nr 24/2012
Ustanowienie hipoteki (63 KB)
2012-08-31
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr 2012 (1699 KB)
2012-08-07
Raport nr 23/2012
Rejestracja spółki zależnej (62 KB)
2012-07-27
Raport nr 22/2012
Ustanowienie hipoteki (64 KB)
2012-07-17
Raport nr 21/2012
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (62 KB)
2012-06-27
Raport nr 20/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2012 r. (62 KB)
2012-06-27
Raport nr 19/2012
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012 roku (297 KB)
2012-06-20
Raport nr 18/2012
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji IV emisji (63 KB)
2012-06-04
Raport nr 17/2012
Wypowiedzenie znaczącej umowy (63 KB)
2012-06-04
Raport nr 16/2012
Warunkowa rejestracja akcji w KDPW (63 KB)
2012-05-31
Raport nr 15/2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał (301 KB)
2012-05-17
Raport nr 14/2012
Rejestracja spółki zależnej (62 KB)
2012-05-15
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (408 KB)
2012-05-07
Raport nr 13/2012
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (114 KB)
2012-04-30
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (31337 KB)
2012-04-30
Raport okresowy
Raport roczny SA-R 2011 (25235 KB)
2012-04-04
Raport nr 12/2012
Zmiana stanu posiadania akcji (62 KB)
2012-03-20
Raport nr 11/2012
Zmiany w Zarządzie Zastal SA (161 KB)
2012-02-29
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (463 KB)
2012-02-29
Raport nr 10/2012
Rezygnacja osoby nadzorującej (61 KB)
2012-02-24
Raport nr 9/2012
Zawarcie umowy objęcia akcji - uzupełnienie raportu bieżącego nr 53/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r. (64 KB)
2012-02-24
Raport nr 8/2012
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. dotyczącego zawarcia znaczącej umowy (63 KB)
2012-02-24
Raport nr 7/2012
Pismo biegłego rewidenta dotyczące raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. (308 KB)
2012-02-06
Raport nr 6/2012
Porozumienie w sprawie znaczącej umowy (62 KB)
2012-02-01
Raport nr 5/2012
Zmiana stanu posiadania akcji (61 KB)
2012-01-25
Raport nr 4/2012
Rejestracja przez sąd zmiany kapitału zakładowego Emitenta (63 KB)
2012-01-10
Raport nr 3/2012
Zmiana biegłego rewidenta (68 KB)
2012-01-03
Raport nr 2/2012
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (61 KB)
2012-01-03
Raport nr 1/2012
Przekroczenie przez PTI S.A. 33 % ogólnej liczby głosów w Zastal SA (63 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800