X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2014-12-15
Raport nr 22/2014
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji V emisji (63 KB)
2014-12-05
Raport nr 21/2014
Warunkowa rejestracja akcji w KDPW (63 KB)
2014-11-17
Raport nr 20/2014
Obniżenie do 30 % ogólnej liczby głosów w Zastal SA przez PTI S.A. (63 KB)
2014-11-14
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014 (413 KB)
2014-11-14
Raport nr 19/2014
Rejestracja przez sąd zmiany kapitału zakładowego Emitenta (64 KB)
2014-09-27
Raport nr 18/2014
Umowa sprzedaży nieruchomości (64 KB)
2014-09-22
Raport nr 17/2014
Podpisanie umów objęcia akcji Emitenta (64 KB)
2014-09-10
Raport nr 16/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 9 września 2014 r. (62 KB)
2014-09-10
Raport nr 15/2014
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 września 2014 roku (177 KB)
2014-08-29
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (2007 KB)
2014-08-29
Raport nr 14/2014
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (63 KB)
2014-08-18
Raport nr 13/2014
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 września 2014 roku (99 KB)
2014-08-14
Raport nr 12/2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał (334 KB)
2014-07-04
Raport nr 11/2014
Powołanie osób zarządzających (107 KB)
2014-07-01
Raport nr 10/2014
Powołanie osób nadzorujących (123 KB)
2014-07-01
Raport nr 9/2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2014 r. (62 KB)
2014-07-01
Raport nr 8/2014
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 roku (212 KB)
2014-06-02
Raport nr 7/2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał (302 KB)
2014-05-15
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (400 KB)
2014-05-14
Raport nr 6/2014
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku (105 KB)
2014-04-30
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (29062 KB)
2014-04-30
Raport okresowy
Raport roczny R 2013 (18689 KB)
2014-04-30
Raport nr 5/2014
Podpisanie umów objęcia akcji Emitenta (63 KB)
2014-02-28
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2013 (434 KB)
2014-01-22
Raport nr 4/2014
Animator rynku dla obligacji serii A na Catalyst (61 KB)
2014-01-21
Raport nr 3/2014
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na Catalyst (62 KB)
2014-01-15
Raport nr 2/2014
Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst (61 KB)
2014-01-03
Raport nr 1/2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (62 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800