X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2015-12-30
Raport nr 21/2015
Nabycie aktywów o znacznej wartości (66 KB)
2015-12-18
Raport nr 20/2015
Nabycie aktywów o znacznej wartości (66 KB)
2015-12-09
Raport nr 19/2015
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji VI Emisji (64 KB)
2015-12-07
Raport nr 18/2015
Powołanie Wiceprezesa Zarządu (64 KB)
2015-12-01
Raport nr 17/2015
Zbycie aktywów znacznej wartości (65 KB)
2015-12-01
Raport nr 16/2015
Zbycie aktywów znacznej wartości (66 KB)
2015-11-27
Raport nr 15/2015
Nabycie aktywów znacznej wartości (67 KB)
2015-11-13
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015 (380 KB)
2015-10-27
Raport nr 14/2015
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki (65 KB)
2015-08-31
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 (2027 KB)
2015-07-14
Raport nr 13/2015
Odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 ksh (72 KB)
2015-07-01
Raport nr 12/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2015 r. (63 KB)
2015-07-01
Raport nr 11/2015
Powołanie osób nadzorujących (62 KB)
2015-06-30
Raport nr 10/2015
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 roku (270 KB)
2015-06-26
Raport nr 9/2015
Rezygnacja osoby nadzorującej (62 KB)
2015-06-03
Raport nr 8/2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał (388 KB)
2015-06-02
Raport nr 7/2015
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (109 KB)
2015-05-15
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015 (391 KB)
2015-04-01
Raport nr 6/2015
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z dalszej pracy w Zarządzie Spółki (61 KB)
2015-03-23
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (28332 KB)
2015-03-23
Raport okresowy
Raport roczny R 2014 (23404 KB)
2015-03-17
Raport nr 5/2015
Zmiana stanu posiadania akcji (64 KB)
2015-03-17
Raport nr 4/2015
Wykup obligacji serii A (61 KB)
2015-03-13
Raport nr 3/2015
Wykup obligacji wyemitowanych przez Zastal SA (61 KB)
2015-02-11
Raport nr 2/2015
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2014 (64 KB)
2015-01-30
Raport nr 1/2015
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (62 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800