X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.


ZASTAL SA
 


2018-12-12
Raport nr 29/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał (1616 KB)
2018-12-11
Raport nr 28/2018
Nabycie akcji własnych emitenta (278 KB)
2018-11-29
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2018 (1126 KB)
2018-10-01
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny PSr 2018 (6639 KB)
2018-09-28
Raport nr 27/2018
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2018 (280 KB)
2018-08-17
Raport nr 26/2018
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki (279 KB)
2018-08-06
Raport nr 25/2018
Rezygnacja osoby zarządzającej (278 KB)
2018-07-31
Raport nr 24/2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (280 KB)
2018-06-25
Raport nr 23/2018
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta (279 KB)
2018-06-21
Raport nr 22/2018
Korekta raportu bieżącego w sprawie terminu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (279 KB)
2018-06-18
Raport nr 21/2018
Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta (278 KB)
2018-06-18
Raport nr 20/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 18 czerwca 2018 r. (279 KB)
2018-06-18
Raport nr 19/2018
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2018 roku (825 KB)
2018-06-14
Raport nr 18/2018
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki (841 KB)
2018-05-30
Raport okresowy
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018 (1102 KB)
2018-05-21
Raport nr 17/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał (1094 KB)
2018-05-16
Raport nr 16/2018
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2017 roku (476 KB)
2018-04-30
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2017 - skorygowany (6897 KB)
2018-04-30
Raport nr 15/2018
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2017 (279 KB)
2018-04-29
Raport okresowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2017 (6790 KB)
2018-04-29
Raport okresowy
Raport roczny R 2017 (4462 KB)
2018-04-27
Raport nr 14/2018
Zmiana stanu posiadania akcji (282 KB)
2018-04-27
Raport nr 13/2018
Zmiana stanu posiadania akcji (281 KB)
2018-04-25
Raport nr 12/2018
Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2017 rok (278 KB)
2018-03-22
Raport nr 11/2018
Powołanie osoby nadzorującej (281 KB)
2018-03-22
Raport nr 10/2018
Rezygnacja osoby nadzorującej (278 KB)
2018-03-07
Raport nr 9/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 7 marca 2018 r. (279 KB)
2018-03-07
Raport nr 8/2018
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 marca 2018 roku (1052 KB)
2018-02-13
Raport nr 7/2018
Zmiana stanu posiadania akcji (282 KB)
2018-02-08
Raport nr 6/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektami uchwał (1546 KB)
2018-02-07
Raport nr 5/2018
Podpisanie istotnych umów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia Emitenta (281 KB)
2018-02-07
Raport nr 4/2018
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta (280 KB)
2018-02-07
Raport nr 3/2018
Podpisanie umów dotyczących objęcia akcji VI Emisji Emitenta (280 KB)
2018-02-01
Raport nr 2/2018
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki (278 KB)
2018-01-30
Raport nr 1/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (279 KB)Kontakt IR:Robert Truszkowski

tel. (0-68) 328 43 34
e-mail: r.truszkowski@zastal.pl

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800